Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich popiera inicjatywe zatrzymania aborcji eugenicznych

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich

Poparcie inicjatywy zatrzymania aborcji eugenicznych

My lekarze powołani do codziennej ochrony życia i opieki nad chorymi popieramy projekt Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”, który w kwietniu 2017 został przedstawiony przez p. Kaję Godek z Fundacji Życie i Rodzina oraz p. Magdalenę Korzekwę – Kaliszuk, Dyrektora Citizen Go.

Uważamy, że wyeliminowanie z polskiego prawa możliwości zabijania dzieci w fazie prenatalnej, podejrzewanych o chorobę lub niepełnosprawności jest niezbędnym krokiem dla wdrożenia profesjonalnej całościowej opieki medycznej nad najmłodszymi pacjentami z wadą genetyczną.

Obecna dramatycznie niespójna sytuacja prawna poprzez przesłankę eugeniczną Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, umożliwia zabijanie nienarodzonych dzieci niepełnosprawnych, najczęściej z zespołami Downa, Turnera czy dystrofią mięśniową. Dzieje się tak na terenie szpitali, które są jednoczesnym miejscem ratowania dzieci z tymi schorzeniami po ich urodzeniu.

Ubolewamy, że w 2015 r. zginęło w polskich szpitalach z mocy prawa 1044 dzieci, z czego 1000 ze względu na podejrzenie niepełnosprawności. Wczesne rozpoznanie choroby w fazie prenatalnej umożliwia coraz bardziej profesjonalną terapię i rozwój badań nad możliwością terapii przewlekłych schorzeń genetycznych u pacjenta.

Rozpoznanie medyczne, nawet o trudnym rokowaniu nigdy nie może stawać się wskazaniem do zabicia dziecka przy pomocy prawnie zalegalizowanej aborcji. Prawo państwowe nie może naruszać zasad etyki lekarskiej i obarczać lekarzy z powołania ratujących życie udziałem w śmiercionośnych procedurach. Diagnostyka prenatalna jest potrzebna po to by jak najwcześniej leczyć, bo im wcześniejsza terapia tym lepszy efekt.

Procesy uszkodzenia mózgu w zespole Downa zaczynają się już w okresie płodowym, kiedy neurony wędrują do kory mózgowej. Rozpoznanie i terapia na tym etapie przyczyniłoby się do zmniejszenia patologii bardziej niż rozpoczęcie go po urodzeniu dziecka.

Liczymy na to, że możliwości biotechnologii pozwolą aby w żywych komórkach zamienić chromosom 21. pary na nieaktywną formę chromatyny. Pozostaje ustalić badaniami jak i kiedy podać substancję wyciszającą chorobotwórczy gen. Popieramy pomysł prof. genetyki Andrzeja Kochańskiego aby ogromne środki finansowe zużywane na badania przesiewowe w programie badań prenatalnych zdrowych kobiet po 35. roku życia przeznaczyć na badania nad terapią i rehabilitacją chorych dzieci.

Lekarze KSLP OM bł. dr Ewy Noiszewskiej

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
Oddział Mazowiecki im. bł. dr Ewy Noiszewskiej
01-960 Warszawa ul. Przy Agorze 9, Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP

Prezes KSLP OM prof. Bogdan Chazan, e-mail: b.chazan@wp.pl
Delegat KSLP OM lek. med. Grażyna Rybak, e- mail: grazyna.rybak@op.pl

Warszawa 28.06.2017

Nasze inicjatywy