Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Wystawa „Jan Paweł II w obronie życia człowieka” w Górze Kalwarii

Wystawa została zaprezentowana w dwóch terminach tj. 13 czerwca 2018 r. w dniu odpustu parafialnego oraz 17 czerwca 2018 r. podczas święta rodziny na terenie ogrodów parafialnych. Zainteresowaniem cieszyły się również nasze broszury, które mieszkańcy chętnie zabierali ze sobą dla dokładniejszej lektury. Organizatorem wystawy był p. Kamil Kociszewski, który zamówił nasze plakaty i planuje kolejne prezentacje wystawy w okolicznych parafiach. Duży wkład w wystawę włożył ks. proboszcz Andrzej Jeronimek, który sfinansował materiał na stojaki wystawy.

Obejrzeć poszczególne plansze i zamówić wystawę można pod adresem www.pro-life.pl/wystawa.

Nasze inicjatywy