Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Konkurs akademicki 2017

Lista laureatów „Konkursu akademickiego 2017” na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life:

Prace magisterskie

I nagroda – Anna Bogdanowicz: Status embrionu i płodu w prawie polskim (Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo)

II nagroda – Magdalena Zatyka: Konflikty wartości w opiece medycznej nad noworodkiem urodzonym na granicy przeżycia ( Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek: pielęgniarstwo)

III nagroda – Karolina Prońska: Moralna ocena aborcji eugenicznej w świetle wybranej literatury (Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny, kierunek: nauki o rodzinie)

Wyróżnienie – Marta Chorzępa: Przysposobienie dziecka poczętego (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek: prawo)

Wyróżnienie – ks. Aliaksei Papliouka: Ideologia gender jako zagrożenie dla istoty małżeństwa i rodziny w polskiej debacie publicznej (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, kierunek: teologia)

Prace licencjackie

I nagroda – nie przyznano

II nagroda – Natalia Trzeciak: Specyfika opieki nad pacjentką ze stwierdzoną wadą letalną płodu z uwzględnieniem opieki hospicjum perinatalnego – studium przypadku (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierunek: położnictwo)

III nagroda – nie przyznano

Wyróżnienie – Natalia Anhalt: Dzieci jako współcześni żołnierze. Wykorzystywanie nieletnich do działań zbrojnych (Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych, kierunek: bezpieczeństwo narodowe)

Więcej: http://www.pro-life.pl/tak-dzialamy/nasze-inicjatywy/ii-konkurs-akademicki-prace-magisterskie-licencjackie-zakresu-problematyki-pro-life-rozstrzygniety

 


Prace nadesłane na „Konkurs akademicki 2017”

Liczba prac ogółem: 20

 • prace magisterskie: 14
 • prace licencjackie:6

Uczelnie: (12 uczelni)

 1. Uniwersytet Adama Mickiewicza – Poznań (6)
 2. Uniwersytet Gdański (3)
 3. Uniwersytet Wrocławski (2)
 4. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa (1)
 5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Olsztyn (1)
 6. Uniwersytet Rzeszowski (1)
 7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Lublin (1)
 8. Gdański Uniwersytet Medyczny (1)
 9. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich – Wrocław (1)
 10. Uniwersytet Medyczny – Lublin (1)
 11. Uczelnia Łazarskiego – Warszawa (1)
 12. Ateneum – Szkoła Wyższa – Gdańsk (1)

Kierunki studiów: (10)

 1. Teologia (6)
 2. Prawo (3)
 3. Administracja (3)
 4. Nauki o rodzinie (2)
 5. Psychologia (1)
 6. Dialog i doradztwo społeczne (1)
 7. Bezpieczeństwo narodowe (1)
 8. Pielęgniarstwo (1)
 9. Położnictwo (1)
 10. Farmacja (1)

Tematyka prac:

 • prawne aspekty problematyki pro-life (6)
 • medyczne aspekty problematyki pro-life (3)
 • społeczne aspekty problematyki pro-life(4)
 • antropologiczne i etyczne aspekty problematyki pro-life (6)
 • poza profilem tematycznym konkursu (1)

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ogłasza konkurs na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2016 i 2017, których tematyka mieści się w kręgu następujących zagadnień:

 • życie ludzkie jako wartość
 • rozwój i działalność ruchu pro-life w różnych krajach i regionach świata;
 • konteksty i formy obrony zagrożonego życia ludzkiego w różnych jego fazach – od poczęcia do naturalnej śmierci
 • strategie kształtowania postaw pro-life w społeczeństwie
 • ekologia prokreacji
 • godne umieranie

Prace prosimy nadsyłać do dnia 31 października 2017 roku na adres: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-124 Kraków, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs akademicki”.

Za najwyżej ocenione prace zostaną przyznane następujące nagrody pieniężne:

 • Prace magisterskie – I miejsce 3000 zł; II miejsce – 2500 zł; III miejsce – 2000 zł
 • Prace licencjackie – I miejsce -2000 zł; II miejsce – 1500 zł; III miejsce – 1000 zł

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania: Regulamin konkursu