Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Konkurs na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life 2017

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ogłasza konkurs na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2016 i 2017, których tematyka mieści się w kręgu następujących zagadnień:

  • życie ludzkie jako wartość
  • rozwój i działalność ruchu pro-life w różnych krajach i regionach świata;
  • konteksty i formy obrony zagrożonego życia ludzkiego w różnych jego fazach – od poczęcia do naturalnej śmierci
  • strategie kształtowania postaw pro-life w społeczeństwie
  • ekologia prokreacji
  • godne umieranie

Prace prosimy nadsyłać do dnia 31 października 2017 roku na adres: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/1, 31-124 Kraków , z dopiskiem na kopercie: „Konkurs akademicki”.

Za najwyżej ocenione prace zostaną przyznane następujące nagrody pieniężne:

  • Prace magisterskie – I miejsce 3000 zł; II miejsce – 2500 zł; III miejsce – 2000 zł
  • Prace licencjackie – I miejsce -2000 zł; II miejsce – 1500 zł; III miejsce – 1000 zł

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania: Regulamin konkursu